دانلود ریمیکس شاد برو دارمت از ماکان بند  

دانلود آهنگ جدید ماکان بند به نام  برو دارمت (ریمیکس) از رسانه موزیک 364
Download New Music By Macan Band Called Boro Daramet (Remix)
 
♫♫♫
متن آهنگ برو دارمت از ماکان بندچرا غم داره چشات یه دنیا حرف داره نگاتوقتی حالت بده میزنه به سرم که همه ی غماتو بخرمبرو دارمت تنها نمیذارمت الکی نيست عاشقت شدم و تا زنده ام هواتو دارمبرو دارمت تنها نمیذارمت …این دل حاليش نيست حاليش نيست نبینه خندتواین دل حاليش نيست دلخور باشی سر کج کنی تواین دل حاليش نيست حاليش نيست نبینه

ادامه مطلب  

دانلود ریمیکس شاد برو دارمت از ماکان بند  

دانلود آهنگ جدید ماکان بند به نام  برو دارمت (ریمیکس) از رسانه موزیک 364
Download New Music By Macan Band Called Boro Daramet (Remix)
 
♫♫♫
متن آهنگ برو دارمت از ماکان بندچرا غم داره چشات یه دنیا حرف داره نگاتوقتی حالت بده میزنه به سرم که همه ی غماتو بخرمبرو دارمت تنها نمیذارمت الکی نيست عاشقت شدم و تا زنده ام هواتو دارمبرو دارمت تنها نمیذارمت …این دل حاليش نيست حاليش نيست نبینه خندتواین دل حاليش نيست دلخور باشی سر کج کنی تواین دل حاليش نيست حاليش نيست نبینه

ادامه مطلب  

دانلود ریمیکس شاد برو دارمت از ماکان بند  

دانلود آهنگ جدید ماکان بند به نام  برو دارمت (ریمیکس) از رسانه موزیک 364
Download New Music By Macan Band Called Boro Daramet (Remix)
 
♫♫♫
متن آهنگ برو دارمت از ماکان بندچرا غم داره چشات یه دنیا حرف داره نگاتوقتی حالت بده میزنه به سرم که همه ی غماتو بخرمبرو دارمت تنها نمیذارمت الکی نيست عاشقت شدم و تا زنده ام هواتو دارمبرو دارمت تنها نمیذارمت …این دل حاليش نيست حاليش نيست نبینه خندتواین دل حاليش نيست دلخور باشی سر کج کنی تواین دل حاليش نيست حاليش نيست نبینه

ادامه مطلب  

دانلود ریمیکس شاد برو دارمت از ماکان بند  

دانلود آهنگ جدید ماکان بند به نام  برو دارمت (ریمیکس) از رسانه موزیک 364
Download New Music By Macan Band Called Boro Daramet (Remix)
 
♫♫♫
متن آهنگ برو دارمت از ماکان بندچرا غم داره چشات یه دنیا حرف داره نگاتوقتی حالت بده میزنه به سرم که همه ی غماتو بخرمبرو دارمت تنها نمیذارمت الکی نيست عاشقت شدم و تا زنده ام هواتو دارمبرو دارمت تنها نمیذارمت …این دل حاليش نيست حاليش نيست نبینه خندتواین دل حاليش نيست دلخور باشی سر کج کنی تواین دل حاليش نيست حاليش نيست نبینه

ادامه مطلب  

دانلود ریمیکس شاد برو دارمت از ماکان بند  

دانلود آهنگ جدید ماکان بند به نام  برو دارمت (ریمیکس) از رسانه موزیک 364
Download New Music By Macan Band Called Boro Daramet (Remix)
 
♫♫♫
متن آهنگ برو دارمت از ماکان بندچرا غم داره چشات یه دنیا حرف داره نگاتوقتی حالت بده میزنه به سرم که همه ی غماتو بخرمبرو دارمت تنها نمیذارمت الکی نيست عاشقت شدم و تا زنده ام هواتو دارمبرو دارمت تنها نمیذارمت …این دل حاليش نيست حاليش نيست نبینه خندتواین دل حاليش نيست دلخور باشی سر کج کنی تواین دل حاليش نيست حاليش نيست نبینه

ادامه مطلب  

دانلود ریمیکس شاد برو دارمت از ماکان بند  

دانلود آهنگ جدید ماکان بند به نام  برو دارمت (ریمیکس) از رسانه موزیک 364
Download New Music By Macan Band Called Boro Daramet (Remix)
 
♫♫♫
متن آهنگ برو دارمت از ماکان بندچرا غم داره چشات یه دنیا حرف داره نگاتوقتی حالت بده میزنه به سرم که همه ی غماتو بخرمبرو دارمت تنها نمیذارمت الکی نيست عاشقت شدم و تا زنده ام هواتو دارمبرو دارمت تنها نمیذارمت …این دل حاليش نيست حاليش نيست نبینه خندتواین دل حاليش نيست دلخور باشی سر کج کنی تواین دل حاليش نيست حاليش نيست نبینه

ادامه مطلب  

دانلود ریمیکس شاد برو دارمت از ماکان بند  

دانلود آهنگ جدید ماکان بند به نام  برو دارمت (ریمیکس) از رسانه موزیک 364
Download New Music By Macan Band Called Boro Daramet (Remix)
 
♫♫♫
متن آهنگ برو دارمت از ماکان بندچرا غم داره چشات یه دنیا حرف داره نگاتوقتی حالت بده میزنه به سرم که همه ی غماتو بخرمبرو دارمت تنها نمیذارمت الکی نيست عاشقت شدم و تا زنده ام هواتو دارمبرو دارمت تنها نمیذارمت …این دل حاليش نيست حاليش نيست نبینه خندتواین دل حاليش نيست دلخور باشی سر کج کنی تواین دل حاليش نيست حاليش نيست نبینه

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید ماکان بند به نام برو دارمت  

دانلود آهنگ جدید ماکان بند به نام برو دارمت از رسانه موزیک 364
Download New Music By Macan Band Called Boro Daramet
 
♫♫♫
متن آهنگ ماکان بند برو دارمت
چرا غم داره چشات یه دنیا حرف داره نگات
وقتی حالت بده میزنه به سرم که همه ی غماتو بخرم
برو دارمت تنها نمیذارمت
الکی نيست عاشقت شدم تا زندم من هواتو دارم
برو دارمت تنها نمیذارمت
این دل حاليش نيست حاليش نيست نبینه خندتو
دل حاليش نيست دلخور بشی سر کج کنی تو
این دل حاليش نيست حاليش نيست نبینه خندتو
دل حاليش نيست د

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید ماکان بند به نام برو دارمت  

دانلود آهنگ جدید ماکان بند به نام برو دارمت از رسانه موزیک 364
Download New Music By Macan Band Called Boro Daramet
 
♫♫♫
متن آهنگ ماکان بند برو دارمت
چرا غم داره چشات یه دنیا حرف داره نگات
وقتی حالت بده میزنه به سرم که همه ی غماتو بخرم
برو دارمت تنها نمیذارمت
الکی نيست عاشقت شدم تا زندم من هواتو دارم
برو دارمت تنها نمیذارمت
این دل حاليش نيست حاليش نيست نبینه خندتو
دل حاليش نيست دلخور بشی سر کج کنی تو
این دل حاليش نيست حاليش نيست نبینه خندتو
دل حاليش نيست د

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید ماکان بند به نام برو دارمت  

دانلود آهنگ جدید ماکان بند به نام برو دارمت از رسانه موزیک 364
Download New Music By Macan Band Called Boro Daramet
 
♫♫♫
متن آهنگ ماکان بند برو دارمت
چرا غم داره چشات یه دنیا حرف داره نگات
وقتی حالت بده میزنه به سرم که همه ی غماتو بخرم
برو دارمت تنها نمیذارمت
الکی نيست عاشقت شدم تا زندم من هواتو دارم
برو دارمت تنها نمیذارمت
این دل حاليش نيست حاليش نيست نبینه خندتو
دل حاليش نيست دلخور بشی سر کج کنی تو
این دل حاليش نيست حاليش نيست نبینه خندتو
دل حاليش نيست د

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید ماکان بند به نام برو دارمت  

دانلود آهنگ جدید ماکان بند به نام برو دارمت از رسانه موزیک 364
Download New Music By Macan Band Called Boro Daramet
 
♫♫♫
متن آهنگ ماکان بند برو دارمت
چرا غم داره چشات یه دنیا حرف داره نگات
وقتی حالت بده میزنه به سرم که همه ی غماتو بخرم
برو دارمت تنها نمیذارمت
الکی نيست عاشقت شدم تا زندم من هواتو دارم
برو دارمت تنها نمیذارمت
این دل حاليش نيست حاليش نيست نبینه خندتو
دل حاليش نيست دلخور بشی سر کج کنی تو
این دل حاليش نيست حاليش نيست نبینه خندتو
دل حاليش نيست د

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید ماکان بند به نام برو دارمت  

دانلود آهنگ جدید ماکان بند به نام برو دارمت از رسانه موزیک 364
Download New Music By Macan Band Called Boro Daramet
 
♫♫♫
متن آهنگ ماکان بند برو دارمت
چرا غم داره چشات یه دنیا حرف داره نگات
وقتی حالت بده میزنه به سرم که همه ی غماتو بخرم
برو دارمت تنها نمیذارمت
الکی نيست عاشقت شدم تا زندم من هواتو دارم
برو دارمت تنها نمیذارمت
این دل حاليش نيست حاليش نيست نبینه خندتو
دل حاليش نيست دلخور بشی سر کج کنی تو
این دل حاليش نيست حاليش نيست نبینه خندتو
دل حاليش نيست د

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید ماکان بند به نام برو دارمت  

دانلود آهنگ جدید ماکان بند به نام برو دارمت از رسانه موزیک 364
Download New Music By Macan Band Called Boro Daramet
 
♫♫♫
متن آهنگ ماکان بند برو دارمت
چرا غم داره چشات یه دنیا حرف داره نگات
وقتی حالت بده میزنه به سرم که همه ی غماتو بخرم
برو دارمت تنها نمیذارمت
الکی نيست عاشقت شدم تا زندم من هواتو دارم
برو دارمت تنها نمیذارمت
این دل حاليش نيست حاليش نيست نبینه خندتو
دل حاليش نيست دلخور بشی سر کج کنی تو
این دل حاليش نيست حاليش نيست نبینه خندتو
دل حاليش نيست د

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید ماکان بند به نام برو دارمت  

دانلود آهنگ جدید ماکان بند به نام برو دارمت از رسانه موزیک 364
Download New Music By Macan Band Called Boro Daramet
 
♫♫♫
متن آهنگ ماکان بند برو دارمت
چرا غم داره چشات یه دنیا حرف داره نگات
وقتی حالت بده میزنه به سرم که همه ی غماتو بخرم
برو دارمت تنها نمیذارمت
الکی نيست عاشقت شدم تا زندم من هواتو دارم
برو دارمت تنها نمیذارمت
این دل حاليش نيست حاليش نيست نبینه خندتو
دل حاليش نيست دلخور بشی سر کج کنی تو
این دل حاليش نيست حاليش نيست نبینه خندتو
دل حاليش نيست د

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید ماکان بند به نام برو دارمت  

دانلود آهنگ جدید ماکان بند به نام برو دارمت از رسانه موزیک 364
Download New Music By Macan Band Called Boro Daramet
 
♫♫♫
متن آهنگ ماکان بند برو دارمت
چرا غم داره چشات یه دنیا حرف داره نگات
وقتی حالت بده میزنه به سرم که همه ی غماتو بخرم
برو دارمت تنها نمیذارمت
الکی نيست عاشقت شدم تا زندم من هواتو دارم
برو دارمت تنها نمیذارمت
این دل حاليش نيست حاليش نيست نبینه خندتو
دل حاليش نيست دلخور بشی سر کج کنی تو
این دل حاليش نيست حاليش نيست نبینه خندتو
دل حاليش نيست د

ادامه مطلب  

شاید کمی کامفیوز "....."  

نمی دونم شاید خیلی حال خوبی ندارم دلیلشم اینه ک حس سر در گمی دارم نمی دونم چمه فقط اکه این یه سال تموم شه شاید حالم رو ب بهبودی بره و خودمم از این حال و هوای گس طور در بیام نمی دونم تازگیا یه مدل خاصی شدم همش دلم میخواد فیلم ببینم نمی دونم چرا انقد به هنر علاقمند شدم حتی بیشتر از رشته ی خودم راستشم تو دوران راهنمایی هیچی حاليش نيست چ برسه بیاد انتخاب رشته کنه هه چی بگم امیدوارم همه تون از موقعیتی ک الان توشین راضی باشین یا حداقل خودتونو وفق بدین

ادامه مطلب  

 

هر روز تو خونمون جنگ اعصاب و کتک کاریه. یک ساعتی نيست که بدنم مثل بید لرزید و ولو شدم تو پله ها. دیگه نه هیچ اعتقادی به دین دارم نه هیچ امیدی به کسی. زنگ زدم اورژانس اجتماعی. میگه باید پا بشی بیای اینجا دعوت نامه بگیری بری بدی به بابات که بیاد اینجا!!! یکی نيست بگه آخه دیوس کثافت الدنگ آشغال عوضی، اگه بابا من آدم بود و اینا حاليش میشد من زنگ میزدم به تو زنیکه! چه قانون کثیفیه که اینقدر سخته. فکر کن من برم به بابام بگم تشریف ببر اورژانس اجتماعی! چوب

ادامه مطلب  

665  

هر روز تو خونمون جنگ اعصاب و کتک کاریه. یک ساعتی نيست که بدنم مثل بید لرزید و ولو شدم تو پله ها. دیگه نه هیچ اعتقادی به دین دارم نه هیچ امیدی به کسی. زنگ زدم اورژانس اجتماعی. میگه باید پا بشی بیای اینجا دعوت نامه بگیری بری بدی به بابات که بیاد اینجا!!! یکی نيست بگه آخه دیوس کثافت الدنگ آشغال عوضی، اگه بابا من آدم بود و اینا حاليش میشد من زنگ میزدم به تو زنیکه! چه قانون کثیفیه که اینقدر سخته. فکر کن من برم به بابام بگم تشریف ببر اورژانس اجتماعی! چوب

ادامه مطلب  

بغض لعنتی  

حالم بده، باورم شکست، قلبم درد میکنه، چشمام پر اشک که کنترلشو از دست دادم، بغضی که داره خفه ام میکنه و گریه سبکش نمیکنه.
حالم از عالم و ادم بهم میخوره
آرزوی مرگ میکنم
فقط می خوام بمیرم همه چی تموم شه
چرا باورش کردم؟ کی و کجا اینقدر بهش دلبسته شدم؟
 
به قلبم چی بگم که هیچی حاليش نمیشه و تنگ شده براش؟
خدایا داری انتقام چی رو از من میگیری؟
امتحانم میکنی؟ کم امتحانم کردی؟
به خودت قسم دیگه نمی تونم، خسته ام ،بریده ام....
یه کاری بکن، خسته شدم از بغض و

ادامه مطلب  

سلام سلام سلام  

بالاخره ما کارتامونو گرفتیم 
وای چقد کار داره چاپ یه کارت
منو باش میگفتم خانمه هیچی حاليش نيست . امروز ک اقای پ رفت دنبال کارتا خانمه اصرار اصرار که خانمتو حتما بعدظهر بیار وسواسه . هیچی دیگه ما دوتا هلک و هلک پاشدیم رفتیم. اونا از برنامه فتوشاپ استفاده میکنن برا تایپ و کلی سر و ته کارتو متر میکنن بعد اونجا دقیق مینویسن خلاصه یکم چپ و راستش کردیم و متن حاضر شد و پرینت گرفتیم بردیم یه قسمت دیگه اونجا اقاهه برامون رو کارتا زد وووی از ۴.۵ تا ۶.۵ او

ادامه مطلب  

برچسب نزنید ..  

وقتی به کسی چیزی رو نصبت میدی یعنی داری دقیقا اونو به خدا میچسبونی 
وقتی میگی فلانی دیوونه س 
فلانی بد اخلاقه
فلانی مریضه
فلانی انگار هیچی حاليش نيس
فلانی روانیه
فلانی زشته 
فلانی دزده
فلانی باباش دزده
فلانی حروم خوره 
فلانی فلان صفت بد رو داره یا فلان بیماری رو داره یا هر چی. .. 
بدون که داری به خود خدا مستقیم اون برچسب رو میزنی 
چون همه ی ما کامل به دنیا اومدیم و رسالتی تو این دنیا داریم 
ما حق نداریم چیزی که در دیگران میبینیم به اون اشخاص ر

ادامه مطلب  

*_*  

عشق فقط دو جوره:
عشق مادر به فرزند
عشق بنده به خدا
بقیه اش اختلالات هورمونیه=))
یادم اومد خیلی وقته از عشق های زندگیم براتون نگفتم=)))
خب، اول از همه از عشق جدید زندگیم بگم که کون فیکون کرده اصن منو:))
عشق جان جانان و عزیز من: خب دیگه اینم عکسش ای جاااااااانم چقدر خوشگله چقدر ماهه:) عشق اول من
خب اینم از عشق دومم که احساس می کنم یکم لوسه ولی خب... عاشق چشم و گوشش بسته س این چیزا حاليش نيس اینم عکس عشق دومم
اینم عشق دوم جانم با تمام دوست پسراش:/// بیخیال


ادامه مطلب  

جنگل سوخته را وعده ی باران ندهید  

نمی دونم دقیقا باید با زندگیم چه غلطی بکنم. هر کاری که می کنم دیگران غر می زنن. الان یه عده ام میان کامنت میذارن واسه خودت زندگی کن . اخوی ! بزرگوار ! آدم تا داره با خانواده اش زندگی می کنه نمی تونه واسه خودش زندگی کنه. کتاب می خونم مامانم میگه یعنی چی همش افتادی یه گوشه به کتاب خوندن. فیلم میبینم مامانم میگه یعنی چی این فیلما !! ما اگه می خواستیم تو از این فیلما ببینی خودمون ماهواره می گرفتیم. با دوستام قرار میذارم برم بیرون مامانم میگه اونایی رو

ادامه مطلب  

عاشق که بشی «احسان خواجه امیری»  

عشقه که دلیل اشکاته عشقه که همیشه همراتهشاید نمیدونی اما عشق مرهم تموم درداته
عاشق که بشی حالت حال دل مجنونهدست خود آدم نيستفکرت همه جا اونه
عاشق که بشی مستِبوی نم بارونیچشماتو که می بندیتو خاطره هاتونی
هواش میزنه به سرت ولی دور و برتچیزی جز جای خالیش نيستآدم دلش رو که بده مثه دیوونه ها دیگه هیچ چیزی حاليش نيست
عاشق که بشی حالتحال دل مجنونهدست خود آدم نيست فکرت همه جا اونه
عاشق که بشی مستِبوی نم بارونیچشماتو که میبندیتو خاطره هاتونی

ادامه مطلب  

 

ما باید کمکش بکنیم که او بتونه مسائل و مشکلاتش رو حل بکنه . یعنی کنارش بایستیم و از او بپرسیم که ما باید چکار بکنیم؟یعنی تو به من بگو که من باید چکار بکنم؟
یعنی تو زندگی کنار او ایستادیم که اون چیزی که او میخواد انجام بدیم نه اون چیزی رو که درست میدونیم و یا دوست داریم. ما در مورد تربیت فرزندانمون و یا دیگران آن چیزی که درسته رو میگم ولی وقتی به معشوق میرسه آنچیزی که او دوست داره رو میگیم. اگه فکر میکنیم نمیدونه به عنوان یه اطلاع بهش میگیم ولی ب

ادامه مطلب  

همیشه پای یک "پا" در میان است  

 
کودک و نوجوان > فرهنگی - اجتماعی - طنز > یاسمن رضائیان:همیشه پای داداش‌بزرگه در میان است. منظورم از پا واقعاً خود پا است. هر‌جا که قرار است ردی از درخشش و شکوفایی من باشد، پای داداش‌بزرگه مانعی سر راه من می‌شود.
مثلاً همین تازگی‌ها، یك روز صبح كه هنوز هوا خیلی روشن نشده بود و داشتم آخرین صفحه‌های كتابی را درباره‌ی «سهراب سپهری» می‌خواندم، نور خلاقیت به ذهنم تابید و گفتم: «آهان، نوجوانی‌كردن از رویِ دست نوجوانی سهراب!»
آخر سهراب، شاعر م

ادامه مطلب  

کارن دو سال و سه ماهه  

کارن الان دو ماهه که داره مهد می ره. از شنبه من رفتم سر کار!! بله بالاخره من شاغل شدم. همه چیز مثل پازل کنار هم قرار گرفت و خدای عزیزم منو تو این راه قرار داد. این روزا بیش از هر زمان دیگه ای خداروشکر می کنم عاشقانه. هر روز صبحه بیدار میشم با لبخند و سر حال بیدار میشم. امید و انگیزه دارم برای زندگی.. لبخند میزنم و عزیزای دلم و بیدار می کنم و خداروشکر می کنم. بعد از اینکه دوره ارایشگریم تموم شد و مربیم پشتمو خالی کرد و منو به فنی حرفه ای معرفی نکرد برا

ادامه مطلب  

۴  

سلام ...
از آخرین بار ۷ ماه میگذره.این خودش نشون دهنده اینه که من چقدر تو این مدت تو زندگیم گ...(ل) کاشتم
یکم خجالت زده شدم و یک مقداری سردر گم شدم...
الان داشتم متنای پایین رو میخوندم٬دیدم که سال پیش برام عجب سالی بود٬ینی میدونی خودمم میدونستم همون موقع که سال باحالیه به همه ام میگفتم که امسال انرژی خیلی خوبی دارم حس میکنم هرچی میخوام میشه.
اول از همه چیزی که تو مرداد میخواستم این بود که یه ادمی راهنمام بشه که حاليش باشه و راهو نشونم بده تو اذر وا

ادامه مطلب  

پلیور  

در حالی که می دانست انتظار حرف های دل نشین را نباید داشته باشد داخل اتاق شد .
-   سلام
-  علیک سلام ، بگو تا حالا کجا بودی ، مثلا مادر تو هم هست ، چرا نمیایی یه فکر اساسی کنیم ؟
-  چه فکری ؟
-  نمی دونم بیمارستانی جایی که اونو خوب کنه ، این جوری که نمیشه
-  حالا چرا به من میگی ، مگه چکار می تونم بکنم ، می بینی که پیک موتوری درآمدی نداره ، الان هم موتورم خراب شده باید یه نو بخرم ولی ندارم که بخرم پس کاری از دستم بر نمیاد
-  عجیبه بخدا من چی میگم تو چی میگ

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1