دانلود آهنگ نرو باز بعدش نیا عاشق تر از اینم نکن  

دانلود آهنگ نرو باز بعدش نیا عاشق تر از اینم نکن دانلود آهنگ درخواستی , نرو باز بعدش نیا , عاشق تر از اینم نکن , بیا و موندنی بشو , درگیر تشویشم نکن , هر کاری که میشد واست من کم نذاشتم , رو زخمی که میخوندی ت,دانلود آهنگ نرو باز بعدش نیا عاشق تر از اینم نکن, تکست نایس TextNice.iR, دانلود آهنگ درخواستی,نرو باز بعدش نیا,عاشق تر از اینم نکن,بیا و موندنی ..
کد موزیک  نرو باز بعدش نیا عاشق تر از اینم نکن,کد آوای انتظار همراه اول  نرو باز بعدش نیا عاشق تر ا

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ نرو باز بعدش نیا عاشق تر از اینم نکن  

دانلود آهنگ نرو باز بعدش نیا عاشق تر از اینم نکن دانلود آهنگ درخواستی , نرو باز بعدش نیا , عاشق تر از اینم نکن , بیا و موندنی بشو , درگیر تشویشم نکن , هر کاری که میشد واست من کم نذاشتم , رو زخمی که میخوندی ت,دانلود آهنگ نرو باز بعدش نیا عاشق تر از اینم نکن, تکست نایس TextNice.iR, دانلود آهنگ درخواستی,نرو باز بعدش نیا,عاشق تر از اینم نکن,بیا و موندنی ..
کد موزیک  نرو باز بعدش نیا عاشق تر از اینم نکن,کد آوای انتظار همراه اول  نرو باز بعدش نیا عاشق تر ا

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ نرو باز بعدش نیا عاشق تر از اینم نکن  

دانلود آهنگ نرو باز بعدش نیا عاشق تر از اینم نکن دانلود آهنگ درخواستی , نرو باز بعدش نیا , عاشق تر از اینم نکن , بیا و موندنی بشو , درگیر تشویشم نکن , هر کاری که میشد واست من کم نذاشتم , رو زخمی که میخوندی ت,دانلود آهنگ نرو باز بعدش نیا عاشق تر از اینم نکن, تکست نایس TextNice.iR, دانلود آهنگ درخواستی,نرو باز بعدش نیا,عاشق تر از اینم نکن,بیا و موندنی ..
کد موزیک  نرو باز بعدش نیا عاشق تر از اینم نکن,کد آوای انتظار همراه اول  نرو باز بعدش نیا عاشق تر ا

ادامه مطلب  

چهل روز ...  

فکر میکنم بیش از چهل روز از اون روز میگذره ... هی میخوام از نوشتن طفره برم، تنها چیزی که حالا ازش میدونم عدد پست‌های اینستاگرامشه که یه واحد افزایش یافته ... یعنی همین دو سه روز اخیر یه چیزی نوشته ... خب یعنی هنوز هست و می نویسه ... گرچه من ندونم که چی می نویسه و نتونم بخونم ... نمیتونم بگم بیخیالش شدم و بهش فکر نميکنم ولی خب میشه گفت یواش یواش به نبودنش عادت خواهم کرد ... به هر حال، هنوز نیمه جانی از من باقیست ... نکته مهم اینه که ديگه تصمیم گرفتم که ع

ادامه مطلب  

چهل روز ...  

فکر میکنم بیش از چهل روز از اون روز میگذره ... هی میخوام از نوشتن طفره برم، تنها چیزی که حالا ازش میدونم عدد پست‌های اینستاگرامشه که یه واحد افزایش یافته ... یعنی همین دو سه روز اخیر یه چیزی نوشته ... خب یعنی هنوز هست و می نویسه ... گرچه من ندونم که چی می نویسه و نتونم بخونم ... نمیتونم بگم بیخیالش شدم و بهش فکر نميکنم ولی خب میشه گفت یواش یواش به نبودنش عادت خواهم کرد ... به هر حال، هنوز نیمه جانی از من باقیست ... نکته مهم اینه که ديگه تصمیم گرفتم که ع

ادامه مطلب  

چهل روز ...  

فکر میکنم بیش از چهل روز از اون روز میگذره ... هی میخوام از نوشتن طفره برم، تنها چیزی که حالا ازش میدونم عدد پست‌های اینستاگرامشه که یه واحد افزایش یافته ... یعنی همین دو سه روز اخیر یه چیزی نوشته ... خب یعنی هنوز هست و می نویسه ... گرچه من ندونم که چی می نویسه و نتونم بخونم ... نمیتونم بگم بیخیالش شدم و بهش فکر نميکنم ولی خب میشه گفت یواش یواش به نبودنش عادت خواهم کرد ... به هر حال، هنوز نیمه جانی از من باقیست ... نکته مهم اینه که ديگه تصمیم گرفتم که ع

ادامه مطلب  

عاشق باش  

عاشق باشنه عاشق شخصی معین، فقط عاشق باش. بگذار عشق کیفیت وجود تو باشد، نه فقط رابطه تو با شخصی معین، زیرا هرگاه عشق به رابطه تبدیل شود، تنها یک نفر را در بر می گیرد نه کل عالم را. معامله ای بس خطرناک است برگزیدن یک نفر و مستثنی کردن کل عالم، در جایی که کل عالم متعلق به توست و تو متعلق به آن. کل عالم پیوسته عشقش را بر تو جاری می سازد و پاسخ ندادن به آن بسی ناسپاسی است.عاشق خورشید باش! عاشق ماه، ستارگان، درختان، کوهها، انسانها، حیوانها. فقط

ادامه مطلب  

عاشق باش  

عاشق باشنه عاشق شخصی معین، فقط عاشق باش. بگذار عشق کیفیت وجود تو باشد، نه فقط رابطه تو با شخصی معین، زیرا هرگاه عشق به رابطه تبدیل شود، تنها یک نفر را در بر می گیرد نه کل عالم را. معامله ای بس خطرناک است برگزیدن یک نفر و مستثنی کردن کل عالم، در جایی که کل عالم متعلق به توست و تو متعلق به آن. کل عالم پیوسته عشقش را بر تو جاری می سازد و پاسخ ندادن به آن بسی ناسپاسی است.عاشق خورشید باش! عاشق ماه، ستارگان، درختان، کوهها، انسانها، حیوانها. فقط

ادامه مطلب  

عاشق باش  

عاشق باشنه عاشق شخصی معین، فقط عاشق باش. بگذار عشق کیفیت وجود تو باشد، نه فقط رابطه تو با شخصی معین، زیرا هرگاه عشق به رابطه تبدیل شود، تنها یک نفر را در بر می گیرد نه کل عالم را. معامله ای بس خطرناک است برگزیدن یک نفر و مستثنی کردن کل عالم، در جایی که کل عالم متعلق به توست و تو متعلق به آن. کل عالم پیوسته عشقش را بر تو جاری می سازد و پاسخ ندادن به آن بسی ناسپاسی است.عاشق خورشید باش! عاشق ماه، ستارگان، درختان، کوهها، انسانها، حیوانها. فقط

ادامه مطلب  

عاشق باش  

عاشق باشنه عاشق شخصی معین، فقط عاشق باش. بگذار عشق کیفیت وجود تو باشد، نه فقط رابطه تو با شخصی معین، زیرا هرگاه عشق به رابطه تبدیل شود، تنها یک نفر را در بر می گیرد نه کل عالم را. معامله ای بس خطرناک است برگزیدن یک نفر و مستثنی کردن کل عالم، در جایی که کل عالم متعلق به توست و تو متعلق به آن. کل عالم پیوسته عشقش را بر تو جاری می سازد و پاسخ ندادن به آن بسی ناسپاسی است.عاشق خورشید باش! عاشق ماه، ستارگان، درختان، کوهها، انسانها، حیوانها. فقط

ادامه مطلب  

عاشق باش  

عاشق باشنه عاشق شخصی معین، فقط عاشق باش. بگذار عشق کیفیت وجود تو باشد، نه فقط رابطه تو با شخصی معین، زیرا هرگاه عشق به رابطه تبدیل شود، تنها یک نفر را در بر می گیرد نه کل عالم را. معامله ای بس خطرناک است برگزیدن یک نفر و مستثنی کردن کل عالم، در جایی که کل عالم متعلق به توست و تو متعلق به آن. کل عالم پیوسته عشقش را بر تو جاری می سازد و پاسخ ندادن به آن بسی ناسپاسی است.عاشق خورشید باش! عاشق ماه، ستارگان، درختان، کوهها، انسانها، حیوانها. فقط

ادامه مطلب  

عاشق باش  

عاشق باشنه عاشق شخصی معین، فقط عاشق باش. بگذار عشق کیفیت وجود تو باشد، نه فقط رابطه تو با شخصی معین، زیرا هرگاه عشق به رابطه تبدیل شود، تنها یک نفر را در بر می گیرد نه کل عالم را. معامله ای بس خطرناک است برگزیدن یک نفر و مستثنی کردن کل عالم، در جایی که کل عالم متعلق به توست و تو متعلق به آن. کل عالم پیوسته عشقش را بر تو جاری می سازد و پاسخ ندادن به آن بسی ناسپاسی است.عاشق خورشید باش! عاشق ماه، ستارگان، درختان، کوهها، انسانها، حیوانها. فقط

ادامه مطلب  

عاشق باش  

عاشق باشنه عاشق شخصی معین، فقط عاشق باش. بگذار عشق کیفیت وجود تو باشد، نه فقط رابطه تو با شخصی معین، زیرا هرگاه عشق به رابطه تبدیل شود، تنها یک نفر را در بر می گیرد نه کل عالم را. معامله ای بس خطرناک است برگزیدن یک نفر و مستثنی کردن کل عالم، در جایی که کل عالم متعلق به توست و تو متعلق به آن. کل عالم پیوسته عشقش را بر تو جاری می سازد و پاسخ ندادن به آن بسی ناسپاسی است.عاشق خورشید باش! عاشق ماه، ستارگان، درختان، کوهها، انسانها، حیوانها. فقط

ادامه مطلب  

عاشق باش  

عاشق باشنه عاشق شخصی معین، فقط عاشق باش. بگذار عشق کیفیت وجود تو باشد، نه فقط رابطه تو با شخصی معین، زیرا هرگاه عشق به رابطه تبدیل شود، تنها یک نفر را در بر می گیرد نه کل عالم را. معامله ای بس خطرناک است برگزیدن یک نفر و مستثنی کردن کل عالم، در جایی که کل عالم متعلق به توست و تو متعلق به آن. کل عالم پیوسته عشقش را بر تو جاری می سازد و پاسخ ندادن به آن بسی ناسپاسی است.عاشق خورشید باش! عاشق ماه، ستارگان، درختان، کوهها، انسانها، حیوانها. فقط

ادامه مطلب  

عاشق باش  

عاشق باشنه عاشق شخصی معین، فقط عاشق باش. بگذار عشق کیفیت وجود تو باشد، نه فقط رابطه تو با شخصی معین، زیرا هرگاه عشق به رابطه تبدیل شود، تنها یک نفر را در بر می گیرد نه کل عالم را. معامله ای بس خطرناک است برگزیدن یک نفر و مستثنی کردن کل عالم، در جایی که کل عالم متعلق به توست و تو متعلق به آن. کل عالم پیوسته عشقش را بر تو جاری می سازد و پاسخ ندادن به آن بسی ناسپاسی است.عاشق خورشید باش! عاشق ماه، ستارگان، درختان، کوهها، انسانها، حیوانها. فقط

ادامه مطلب  

عاشق باش  

عاشق باشنه عاشق شخصی معین، فقط عاشق باش. بگذار عشق کیفیت وجود تو باشد، نه فقط رابطه تو با شخصی معین، زیرا هرگاه عشق به رابطه تبدیل شود، تنها یک نفر را در بر می گیرد نه کل عالم را. معامله ای بس خطرناک است برگزیدن یک نفر و مستثنی کردن کل عالم، در جایی که کل عالم متعلق به توست و تو متعلق به آن. کل عالم پیوسته عشقش را بر تو جاری می سازد و پاسخ ندادن به آن بسی ناسپاسی است.عاشق خورشید باش! عاشق ماه، ستارگان، درختان، کوهها، انسانها، حیوانها. فقط

ادامه مطلب  

اگر زمان به عقب برگردد...  

اگر زمان به عقب برگردد...از هشت‌سالگی به کلاس زبان انگلیسی می‌روماجازه نمی‌دهم رنگ کفش‌هایم را بزرگترها انتخاب کنندپفک و چیپس نمی‌خورمو دوباره عاشق تو می‌شوم...در اردوهای مدرسه بیشتر می‌خندمزنگ ورزش را جدی می‌گیرمبی‌خیال مدیر و ناظم، ابروهایم را تمیز می‌کنمو دوباره عاشق تو می‌شوم...بیشتر پیاده‌روی می‌کنمیوگا تمرین می‌کنماز حافظ و سعدی و مولانا بیشتر می‌خوانمو دوباره عاشق تو می‌شوم...گران و مرغوب اما اندک خرید می‌کنماز کافه رفت

ادامه مطلب  

اگر زمان به عقب برگردد...  

اگر زمان به عقب برگردد...از هشت‌سالگی به کلاس زبان انگلیسی می‌روماجازه نمی‌دهم رنگ کفش‌هایم را بزرگترها انتخاب کنندپفک و چیپس نمی‌خورمو دوباره عاشق تو می‌شوم...در اردوهای مدرسه بیشتر می‌خندمزنگ ورزش را جدی می‌گیرمبی‌خیال مدیر و ناظم، ابروهایم را تمیز می‌کنمو دوباره عاشق تو می‌شوم...بیشتر پیاده‌روی می‌کنمیوگا تمرین می‌کنماز حافظ و سعدی و مولانا بیشتر می‌خوانمو دوباره عاشق تو می‌شوم...گران و مرغوب اما اندک خرید می‌کنماز کافه رفت

ادامه مطلب  

اگر زمان به عقب برگردد...  

اگر زمان به عقب برگردد...از هشت‌سالگی به کلاس زبان انگلیسی می‌روماجازه نمی‌دهم رنگ کفش‌هایم را بزرگترها انتخاب کنندپفک و چیپس نمی‌خورمو دوباره عاشق تو می‌شوم...در اردوهای مدرسه بیشتر می‌خندمزنگ ورزش را جدی می‌گیرمبی‌خیال مدیر و ناظم، ابروهایم را تمیز می‌کنمو دوباره عاشق تو می‌شوم...بیشتر پیاده‌روی می‌کنمیوگا تمرین می‌کنماز حافظ و سعدی و مولانا بیشتر می‌خوانمو دوباره عاشق تو می‌شوم...گران و مرغوب اما اندک خرید می‌کنماز کافه رفت

ادامه مطلب  

اگر زمان به عقب برگردد...  

اگر زمان به عقب برگردد...از هشت‌سالگی به کلاس زبان انگلیسی می‌روماجازه نمی‌دهم رنگ کفش‌هایم را بزرگترها انتخاب کنندپفک و چیپس نمی‌خورمو دوباره عاشق تو می‌شوم...در اردوهای مدرسه بیشتر می‌خندمزنگ ورزش را جدی می‌گیرمبی‌خیال مدیر و ناظم، ابروهایم را تمیز می‌کنمو دوباره عاشق تو می‌شوم...بیشتر پیاده‌روی می‌کنمیوگا تمرین می‌کنماز حافظ و سعدی و مولانا بیشتر می‌خوانمو دوباره عاشق تو می‌شوم...گران و مرغوب اما اندک خرید می‌کنماز کافه رفت

ادامه مطلب  

اگر زمان به عقب برگردد...  

اگر زمان به عقب برگردد...از هشت‌سالگی به کلاس زبان انگلیسی می‌روماجازه نمی‌دهم رنگ کفش‌هایم را بزرگترها انتخاب کنندپفک و چیپس نمی‌خورمو دوباره عاشق تو می‌شوم...در اردوهای مدرسه بیشتر می‌خندمزنگ ورزش را جدی می‌گیرمبی‌خیال مدیر و ناظم، ابروهایم را تمیز می‌کنمو دوباره عاشق تو می‌شوم...بیشتر پیاده‌روی می‌کنمیوگا تمرین می‌کنماز حافظ و سعدی و مولانا بیشتر می‌خوانمو دوباره عاشق تو می‌شوم...گران و مرغوب اما اندک خرید می‌کنماز کافه رفت

ادامه مطلب  

اگر زمان به عقب برگردد...  

اگر زمان به عقب برگردد...از هشت‌سالگی به کلاس زبان انگلیسی می‌روماجازه نمی‌دهم رنگ کفش‌هایم را بزرگترها انتخاب کنندپفک و چیپس نمی‌خورمو دوباره عاشق تو می‌شوم...در اردوهای مدرسه بیشتر می‌خندمزنگ ورزش را جدی می‌گیرمبی‌خیال مدیر و ناظم، ابروهایم را تمیز می‌کنمو دوباره عاشق تو می‌شوم...بیشتر پیاده‌روی می‌کنمیوگا تمرین می‌کنماز حافظ و سعدی و مولانا بیشتر می‌خوانمو دوباره عاشق تو می‌شوم...گران و مرغوب اما اندک خرید می‌کنماز کافه رفت

ادامه مطلب  

اگر زمان به عقب برگردد...  

اگر زمان به عقب برگردد...از هشت‌سالگی به کلاس زبان انگلیسی می‌روماجازه نمی‌دهم رنگ کفش‌هایم را بزرگترها انتخاب کنندپفک و چیپس نمی‌خورمو دوباره عاشق تو می‌شوم...در اردوهای مدرسه بیشتر می‌خندمزنگ ورزش را جدی می‌گیرمبی‌خیال مدیر و ناظم، ابروهایم را تمیز می‌کنمو دوباره عاشق تو می‌شوم...بیشتر پیاده‌روی می‌کنمیوگا تمرین می‌کنماز حافظ و سعدی و مولانا بیشتر می‌خوانمو دوباره عاشق تو می‌شوم...گران و مرغوب اما اندک خرید می‌کنماز کافه رفت

ادامه مطلب  

اگر زمان به عقب برگردد...  

اگر زمان به عقب برگردد...از هشت‌سالگی به کلاس زبان انگلیسی می‌روماجازه نمی‌دهم رنگ کفش‌هایم را بزرگترها انتخاب کنندپفک و چیپس نمی‌خورمو دوباره عاشق تو می‌شوم...در اردوهای مدرسه بیشتر می‌خندمزنگ ورزش را جدی می‌گیرمبی‌خیال مدیر و ناظم، ابروهایم را تمیز می‌کنمو دوباره عاشق تو می‌شوم...بیشتر پیاده‌روی می‌کنمیوگا تمرین می‌کنماز حافظ و سعدی و مولانا بیشتر می‌خوانمو دوباره عاشق تو می‌شوم...گران و مرغوب اما اندک خرید می‌کنماز کافه رفت

ادامه مطلب  

اگر زمان به عقب برگردد...  

اگر زمان به عقب برگردد...از هشت‌سالگی به کلاس زبان انگلیسی می‌روماجازه نمی‌دهم رنگ کفش‌هایم را بزرگترها انتخاب کنندپفک و چیپس نمی‌خورمو دوباره عاشق تو می‌شوم...در اردوهای مدرسه بیشتر می‌خندمزنگ ورزش را جدی می‌گیرمبی‌خیال مدیر و ناظم، ابروهایم را تمیز می‌کنمو دوباره عاشق تو می‌شوم...بیشتر پیاده‌روی می‌کنمیوگا تمرین می‌کنماز حافظ و سعدی و مولانا بیشتر می‌خوانمو دوباره عاشق تو می‌شوم...گران و مرغوب اما اندک خرید می‌کنماز کافه رفت

ادامه مطلب  

اگر زمان به عقب برگردد...  

اگر زمان به عقب برگردد...از هشت‌سالگی به کلاس زبان انگلیسی می‌روماجازه نمی‌دهم رنگ کفش‌هایم را بزرگترها انتخاب کنندپفک و چیپس نمی‌خورمو دوباره عاشق تو می‌شوم...در اردوهای مدرسه بیشتر می‌خندمزنگ ورزش را جدی می‌گیرمبی‌خیال مدیر و ناظم، ابروهایم را تمیز می‌کنمو دوباره عاشق تو می‌شوم...بیشتر پیاده‌روی می‌کنمیوگا تمرین می‌کنماز حافظ و سعدی و مولانا بیشتر می‌خوانمو دوباره عاشق تو می‌شوم...گران و مرغوب اما اندک خرید می‌کنماز کافه رفت

ادامه مطلب  

اگر زمان به عقب برگردد...  

اگر زمان به عقب برگردد...از هشت‌سالگی به کلاس زبان انگلیسی می‌روماجازه نمی‌دهم رنگ کفش‌هایم را بزرگترها انتخاب کنندپفک و چیپس نمی‌خورمو دوباره عاشق تو می‌شوم...در اردوهای مدرسه بیشتر می‌خندمزنگ ورزش را جدی می‌گیرمبی‌خیال مدیر و ناظم، ابروهایم را تمیز می‌کنمو دوباره عاشق تو می‌شوم...بیشتر پیاده‌روی می‌کنمیوگا تمرین می‌کنماز حافظ و سعدی و مولانا بیشتر می‌خوانمو دوباره عاشق تو می‌شوم...گران و مرغوب اما اندک خرید می‌کنماز کافه رفت

ادامه مطلب  

اگر زمان به عقب برگردد...  

اگر زمان به عقب برگردد...از هشت‌سالگی به کلاس زبان انگلیسی می‌روماجازه نمی‌دهم رنگ کفش‌هایم را بزرگترها انتخاب کنندپفک و چیپس نمی‌خورمو دوباره عاشق تو می‌شوم...در اردوهای مدرسه بیشتر می‌خندمزنگ ورزش را جدی می‌گیرمبی‌خیال مدیر و ناظم، ابروهایم را تمیز می‌کنمو دوباره عاشق تو می‌شوم...بیشتر پیاده‌روی می‌کنمیوگا تمرین می‌کنماز حافظ و سعدی و مولانا بیشتر می‌خوانمو دوباره عاشق تو می‌شوم...گران و مرغوب اما اندک خرید می‌کنماز کافه رفت

ادامه مطلب  

اگر زمان به عقب برگردد...  

اگر زمان به عقب برگردد...از هشت‌سالگی به کلاس زبان انگلیسی می‌روماجازه نمی‌دهم رنگ کفش‌هایم را بزرگترها انتخاب کنندپفک و چیپس نمی‌خورمو دوباره عاشق تو می‌شوم...در اردوهای مدرسه بیشتر می‌خندمزنگ ورزش را جدی می‌گیرمبی‌خیال مدیر و ناظم، ابروهایم را تمیز می‌کنمو دوباره عاشق تو می‌شوم...بیشتر پیاده‌روی می‌کنمیوگا تمرین می‌کنماز حافظ و سعدی و مولانا بیشتر می‌خوانمو دوباره عاشق تو می‌شوم...گران و مرغوب اما اندک خرید می‌کنماز کافه رفت

ادامه مطلب  

اگر زمان به عقب برگردد...  

اگر زمان به عقب برگردد...از هشت‌سالگی به کلاس زبان انگلیسی می‌روماجازه نمی‌دهم رنگ کفش‌هایم را بزرگترها انتخاب کنندپفک و چیپس نمی‌خورمو دوباره عاشق تو می‌شوم...در اردوهای مدرسه بیشتر می‌خندمزنگ ورزش را جدی می‌گیرمبی‌خیال مدیر و ناظم، ابروهایم را تمیز می‌کنمو دوباره عاشق تو می‌شوم...بیشتر پیاده‌روی می‌کنمیوگا تمرین می‌کنماز حافظ و سعدی و مولانا بیشتر می‌خوانمو دوباره عاشق تو می‌شوم...گران و مرغوب اما اندک خرید می‌کنماز کافه رفت

ادامه مطلب  

اگر زمان به عقب برگردد...  

اگر زمان به عقب برگردد...از هشت‌سالگی به کلاس زبان انگلیسی می‌روماجازه نمی‌دهم رنگ کفش‌هایم را بزرگترها انتخاب کنندپفک و چیپس نمی‌خورمو دوباره عاشق تو می‌شوم...در اردوهای مدرسه بیشتر می‌خندمزنگ ورزش را جدی می‌گیرمبی‌خیال مدیر و ناظم، ابروهایم را تمیز می‌کنمو دوباره عاشق تو می‌شوم...بیشتر پیاده‌روی می‌کنمیوگا تمرین می‌کنماز حافظ و سعدی و مولانا بیشتر می‌خوانمو دوباره عاشق تو می‌شوم...گران و مرغوب اما اندک خرید می‌کنماز کافه رفت

ادامه مطلب  

اگر زمان به عقب برگردد...  

اگر زمان به عقب برگردد...از هشت‌سالگی به کلاس زبان انگلیسی می‌روماجازه نمی‌دهم رنگ کفش‌هایم را بزرگترها انتخاب کنندپفک و چیپس نمی‌خورمو دوباره عاشق تو می‌شوم...در اردوهای مدرسه بیشتر می‌خندمزنگ ورزش را جدی می‌گیرمبی‌خیال مدیر و ناظم، ابروهایم را تمیز می‌کنمو دوباره عاشق تو می‌شوم...بیشتر پیاده‌روی می‌کنمیوگا تمرین می‌کنماز حافظ و سعدی و مولانا بیشتر می‌خوانمو دوباره عاشق تو می‌شوم...گران و مرغوب اما اندک خرید می‌کنماز کافه رفت

ادامه مطلب  

12  

بی عزیزمگلودرد امانم را بریده...شاید خنده دار باشه..ولی دقیقا جای بغض این روزامه..بغض تبدیل شده به درد..و به گلوم چنگ میزنه..حوالی 3.30 از درد بیدار شدم...مدتها بود وقتی نیمه شب از خواب میپریدم...تنها نبودم...تندی گوشیو برمیداشتم و به تو پیام میدادم..حتی اگه نمیدیدی پیاممو..حتی اگه کار داشتی..حس اینکه عشقم هست میشه باهاش حرف بزنم ..حالمو خوش میکرد...دیشب با گلودرد از خوب پریدم...توی رختخواب مچاله شدم تا صبح..از درد این پهلو و آن پهلو میشدم...اما فقط پیام

ادامه مطلب  

12  

بی عزیزمگلودرد امانم را بریده...شاید خنده دار باشه..ولی دقیقا جای بغض این روزامه..بغض تبدیل شده به درد..و به گلوم چنگ میزنه..حوالی 3.30 از درد بیدار شدم...مدتها بود وقتی نیمه شب از خواب میپریدم...تنها نبودم...تندی گوشیو برمیداشتم و به تو پیام میدادم..حتی اگه نمیدیدی پیاممو..حتی اگه کار داشتی..حس اینکه عشقم هست میشه باهاش حرف بزنم ..حالمو خوش میکرد...دیشب با گلودرد از خوب پریدم...توی رختخواب مچاله شدم تا صبح..از درد این پهلو و آن پهلو میشدم...اما فقط پیام

ادامه مطلب  

 

 ‌هردو دریاییم و هردو غرق در یکدیگریمآسمانیم و پرستووار در هم می پریمهرچه ما را دورتر کردند عاشق‌تر شدیمما به تدبیرِ جهان هر روز را عاشق‌تریملیلی و مجنون نه و فرهاد و شیرین نیز نهما از عاشق‌های عالم یک سر و گردن سریمنشنوی جز شعرهایم را، نبینم جز تو راراست می گویند مردم اینکه ما کور و کریمگرچه عشقِ ما هوس نامیده شد، اما بیامهربانِ من! از این دلهای غافل بگذریمخوب می دانم که از شوق فراوانی که هستلحظه ی دیدار حتماً بال در می آوریم...

ادامه مطلب  

 

 ‌هردو دریاییم و هردو غرق در یکدیگریمآسمانیم و پرستووار در هم می پریمهرچه ما را دورتر کردند عاشق‌تر شدیمما به تدبیرِ جهان هر روز را عاشق‌تریملیلی و مجنون نه و فرهاد و شیرین نیز نهما از عاشق‌های عالم یک سر و گردن سریمنشنوی جز شعرهایم را، نبینم جز تو راراست می گویند مردم اینکه ما کور و کریمگرچه عشقِ ما هوس نامیده شد، اما بیامهربانِ من! از این دلهای غافل بگذریمخوب می دانم که از شوق فراوانی که هستلحظه ی دیدار حتماً بال در می آوریم...

ادامه مطلب  

 

 ‌هردو دریاییم و هردو غرق در یکدیگریمآسمانیم و پرستووار در هم می پریمهرچه ما را دورتر کردند عاشق‌تر شدیمما به تدبیرِ جهان هر روز را عاشق‌تریملیلی و مجنون نه و فرهاد و شیرین نیز نهما از عاشق‌های عالم یک سر و گردن سریمنشنوی جز شعرهایم را، نبینم جز تو راراست می گویند مردم اینکه ما کور و کریمگرچه عشقِ ما هوس نامیده شد، اما بیامهربانِ من! از این دلهای غافل بگذریمخوب می دانم که از شوق فراوانی که هستلحظه ی دیدار حتماً بال در می آوریم...

ادامه مطلب  

 

 ‌هردو دریاییم و هردو غرق در یکدیگریمآسمانیم و پرستووار در هم می پریمهرچه ما را دورتر کردند عاشق‌تر شدیمما به تدبیرِ جهان هر روز را عاشق‌تریملیلی و مجنون نه و فرهاد و شیرین نیز نهما از عاشق‌های عالم یک سر و گردن سریمنشنوی جز شعرهایم را، نبینم جز تو راراست می گویند مردم اینکه ما کور و کریمگرچه عشقِ ما هوس نامیده شد، اما بیامهربانِ من! از این دلهای غافل بگذریمخوب می دانم که از شوق فراوانی که هستلحظه ی دیدار حتماً بال در می آوریم...

ادامه مطلب  

هیراد  

من به شخصه خودم عاشق دوس پسر جیم جیم شدم :))اصلا من عاشق پسرایی هستم که مکانیک میخونن :))یا آی تی :| در هر صورت از پسرای مهندسی خوشم میاد اگه همشون مثل هیراد مخ باشن :))عاشق اون موهای خوشگل فر فریش شدم .کلا جیم از پسرای بور خیلی خوشش میاد و متقابلا  اون پسرای بور هم از چشمای درشت مشکی جیم خوششون میاد .مثه گاو نصف صورتش چشمه :/ هشتگ حسادت .

ادامه مطلب  

هیراد  

من به شخصه خودم عاشق دوس پسر جیم جیم شدم :))اصلا من عاشق پسرایی هستم که مکانیک میخونن :))یا آی تی :| در هر صورت از پسرای مهندسی خوشم میاد اگه همشون مثل هیراد مخ باشن :))عاشق اون موهای خوشگل فر فریش شدم .کلا جیم از پسرای بور خیلی خوشش میاد و متقابلا  اون پسرای بور هم از چشمای درشت مشکی جیم خوششون میاد .مثه گاو نصف صورتش چشمه :/ هشتگ حسادت .

ادامه مطلب  

هیراد  

من به شخصه خودم عاشق دوس پسر جیم جیم شدم :))اصلا من عاشق پسرایی هستم که مکانیک میخونن :))یا آی تی :| در هر صورت از پسرای مهندسی خوشم میاد اگه همشون مثل هیراد مخ باشن :))عاشق اون موهای خوشگل فر فریش شدم .کلا جیم از پسرای بور خیلی خوشش میاد و متقابلا  اون پسرای بور هم از چشمای درشت مشکی جیم خوششون میاد .مثه گاو نصف صورتش چشمه :/ هشتگ حسادت .

ادامه مطلب  

هیراد  

من به شخصه خودم عاشق دوس پسر جیم جیم شدم :))اصلا من عاشق پسرایی هستم که مکانیک میخونن :))یا آی تی :| در هر صورت از پسرای مهندسی خوشم میاد اگه همشون مثل هیراد مخ باشن :))عاشق اون موهای خوشگل فر فریش شدم .کلا جیم از پسرای بور خیلی خوشش میاد و متقابلا  اون پسرای بور هم از چشمای درشت مشکی جیم خوششون میاد .مثه گاو نصف صورتش چشمه :/ هشتگ حسادت .

ادامه مطلب  

هیراد  

من به شخصه خودم عاشق دوس پسر جیم جیم شدم :))اصلا من عاشق پسرایی هستم که مکانیک میخونن :))یا آی تی :| در هر صورت از پسرای مهندسی خوشم میاد اگه همشون مثل هیراد مخ باشن :))عاشق اون موهای خوشگل فر فریش شدم .کلا جیم از پسرای بور خیلی خوشش میاد و متقابلا  اون پسرای بور هم از چشمای درشت مشکی جیم خوششون میاد .مثه گاو نصف صورتش چشمه :/ هشتگ حسادت .

ادامه مطلب  

هیراد  

من به شخصه خودم عاشق دوس پسر جیم جیم شدم :))اصلا من عاشق پسرایی هستم که مکانیک میخونن :))یا آی تی :| در هر صورت از پسرای مهندسی خوشم میاد اگه همشون مثل هیراد مخ باشن :))عاشق اون موهای خوشگل فر فریش شدم .کلا جیم از پسرای بور خیلی خوشش میاد و متقابلا  اون پسرای بور هم از چشمای درشت مشکی جیم خوششون میاد .مثه گاو نصف صورتش چشمه :/ هشتگ حسادت .

ادامه مطلب  

هیراد  

من به شخصه خودم عاشق دوس پسر جیم جیم شدم :))اصلا من عاشق پسرایی هستم که مکانیک میخونن :))یا آی تی :| در هر صورت از پسرای مهندسی خوشم میاد اگه همشون مثل هیراد مخ باشن :))عاشق اون موهای خوشگل فر فریش شدم .کلا جیم از پسرای بور خیلی خوشش میاد و متقابلا  اون پسرای بور هم از چشمای درشت مشکی جیم خوششون میاد .مثه گاو نصف صورتش چشمه :/ هشتگ حسادت .

ادامه مطلب  

هیراد  

من به شخصه خودم عاشق دوس پسر جیم جیم شدم :))اصلا من عاشق پسرایی هستم که مکانیک میخونن :))یا آی تی :| در هر صورت از پسرای مهندسی خوشم میاد اگه همشون مثل هیراد مخ باشن :))عاشق اون موهای خوشگل فر فریش شدم .کلا جیم از پسرای بور خیلی خوشش میاد و متقابلا  اون پسرای بور هم از چشمای درشت مشکی جیم خوششون میاد .مثه گاو نصف صورتش چشمه :/ هشتگ حسادت .

ادامه مطلب  

هیراد  

من به شخصه خودم عاشق دوس پسر جیم جیم شدم :))اصلا من عاشق پسرایی هستم که مکانیک میخونن :))یا آی تی :| در هر صورت از پسرای مهندسی خوشم میاد اگه همشون مثل هیراد مخ باشن :))عاشق اون موهای خوشگل فر فریش شدم .کلا جیم از پسرای بور خیلی خوشش میاد و متقابلا  اون پسرای بور هم از چشمای درشت مشکی جیم خوششون میاد .مثه گاو نصف صورتش چشمه :/ هشتگ حسادت .

ادامه مطلب  

هیراد  

من به شخصه خودم عاشق دوس پسر جیم جیم شدم :))اصلا من عاشق پسرایی هستم که مکانیک میخونن :))یا آی تی :| در هر صورت از پسرای مهندسی خوشم میاد اگه همشون مثل هیراد مخ باشن :))عاشق اون موهای خوشگل فر فریش شدم .کلا جیم از پسرای بور خیلی خوشش میاد و متقابلا  اون پسرای بور هم از چشمای درشت مشکی جیم خوششون میاد .مثه گاو نصف صورتش چشمه :/ هشتگ حسادت .

ادامه مطلب  

هیراد  

من به شخصه خودم عاشق دوس پسر جیم جیم شدم :))اصلا من عاشق پسرایی هستم که مکانیک میخونن :))یا آی تی :| در هر صورت از پسرای مهندسی خوشم میاد اگه همشون مثل هیراد مخ باشن :))عاشق اون موهای خوشگل فر فریش شدم .کلا جیم از پسرای بور خیلی خوشش میاد و متقابلا  اون پسرای بور هم از چشمای درشت مشکی جیم خوششون میاد .مثه گاو نصف صورتش چشمه :/ هشتگ حسادت .

ادامه مطلب  

دل من پيش توبود و ، تونگات جاي ديگه .... چشم من پي توبود و ، ع  

دل من پیش توبود و ، تونگات جای ديگهچشم من پی توبود و ، عشوه هات جای ديگهدلم واسیر کردی ، مگه توخبرنداریکی بجزمن اسیره ، که تواشتباه کردیپیش میادگاهی وقتها ، راه واشتباه رفتندستم وبگیرعزیزم ، این وعاشق ها گفتننگوبرگشتن خیاله ، یا که توبهِ هم محالهتوباآن نگاه وعشوه ، به غلام نگو محاله غ..ر..آ

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >