اصل مساله  

اصلا مساله این نیست که چرا اینهمه وقتم رو با تلگرامم و اينستاگرام تلف می‌کنم. کنار گذاشتن اونا پاک کردن صورت مساله‌س.
مساله اینه که چرا اینهمه وقت آژاد دارم که فکرم سمت تلگرام و اينستا می‌ره؟ اگه این دو تا رو بذارم کنار چی دارم که جاشون رو پر کنه؟
مساله‌ی اصلی اینه که برنامه برای زندگیم ندارم. هدف مشخص ندارم. احتیاج نمی‌بینم برای چیز خاصی تلاش کنم. برنامه‌‌ریزی جدی برای انجام کاری ندارم که طول روزم رو پر کنه و یادم نیفته که به خاله زنک باز

ادامه مطلب  

یادداشت هفده  

چقدر کارم زیاد شده این روزها
چقدر دوری
چقدر به خنده‌هات دل‌بسته‌ام
چقدر راه رفتن با تو دل‌انگیز است
چقدر دریا
چقدر کوه
چقدر باغ پرتقال
چقدر پشت بام
چقدر آفتاب
چقدر رنگ آبی بهت می‌آمد
یادم باشد یک پیرهن آبی برات بخرم
چقدر رفتن خاکستری بود
عسلک!
چقدر آن غروب تلخ... یادت هست؟
نرده‌ها آهنی‌اند
چوب این دلتنگی را من خوردم؟
بگذریم! ولش کن!
چقدر سرو سرخوش
چقدر ماه در روز روشن
چقدر خورشید در شب تاریک
چقدر گنجشک بازیگوش
چقدر برف در تابستان
چقدر اسب

ادامه مطلب  

82.یادم نمیره  

تلگرام همچنان فیلتره و فیلترشکن هم بگیر نگیر داره
عکس کار رو تو اينستا میفرستم اما خبری از آن شدن مشتری نیست
پیام میدم بهش
میگه گوشیش خرابه و تبلت بچه ش رو برداشته که اينستا نداره روش
عکس رو به رسم اون قدیم ها اپلود میکنم و لینکش رو پیامک میکنم تا قبل از ثابت کردن عروسکها با چسب اگه تغییری میخواد براش بدم که البته راضی هست و همین شکل رو میپسنده
یاد اولین مشتری اینترنتیم افتادم
چقدر خندیدیم با هم
اون سفارشش رو اشتباه زیر یه کار دیگه ثبت کرد 
م

ادامه مطلب  

خاطرات پاییز  

به این میرانندگی نارنجي قسمـ
مرگ زیباست !
سرما سرخوشت میکند
و رنگ رفته ها زیباست ..
پی نوشت: باغ آرامش خاص خودش را دارد.. که دریا ندارد.. که آسمان ندارد..
گل ها بدون چیده شدن سر شاخه ها خشک شدن :)! 
از برگ های نارنجي بهار انگور مشکی رشد میکنه
درخت برهنه انار و انار های ترک خورده !
پیِ پی نوشت: و از همه جالب تر! موجودی ب اسم انسان در حال تماشا
و در فکری فرو که چطور از طبیعت درس گرفت ..
چرا و چطور و چه زمان مُرد.. 
چرا و چطور و چه زمان از سر بگیری ؟!
از اختیار

ادامه مطلب  

خاطرات پاییز  

به این میرانندگی نارنجي قسمـ
مرگ زیباست !
سرما سرخوشت میکند
و رنگ رفته ها زیباست ..
پی نوشت: باغ آرامش خاص خودش را دارد.. که دریا ندارد.. که آسمان ندارد..
گل ها بدون چیده شدن سر شاخه ها خشک شدن :)! 
از برگ های نارنجي بهار انگور مشکی رشد میکنه
درخت برهنه انار و انار های ترک خورده !
پیِ پی نوشت: و از همه جالب تر! موجودی ب اسم انسان در حال تماشا
و در فکری فرو که چطور از طبیعت درس گرفت ..
چرا و چطور و چه زمان مُرد.. 
چرا و چطور و چه زمان از سر بگیری ؟!
از اختیار

ادامه مطلب  

خاطرات پاییز  

به این میرانندگی نارنجي قسمـ
مرگ زیباست !
سرما سرخوشت میکند
و رنگ رفته ها زیباست ..
پی نوشت: باغ آرامش خاص خودش را دارد.. که دریا ندارد.. که آسمان ندارد..
گل ها بدون چیده شدن سر شاخه ها خشک شدن :)! 
از برگ های نارنجي بهار انگور مشکی رشد میکنه
درخت برهنه انار و انار های ترک خورده !
پیِ پی نوشت: و از همه جالب تر! موجودی ب اسم انسان در حال تماشا
و در فکری فرو که چطور از طبیعت درس گرفت ..
چرا و چطور و چه زمان مُرد.. 
چرا و چطور و چه زمان از سر بگیری ؟!
از اختیار

ادامه مطلب  

خاطرات پاییز  

به این میرانندگی نارنجي قسمـ
مرگ زیباست !
سرما سرخوشت میکند
و رنگ رفته ها زیباست ..
پی نوشت: باغ آرامش خاص خودش را دارد.. که دریا ندارد.. که آسمان ندارد..
گل ها بدون چیده شدن سر شاخه ها خشک شدن :)! 
از برگ های نارنجي بهار انگور مشکی رشد میکنه
درخت برهنه انار و انار های ترک خورده !
پیِ پی نوشت: و از همه جالب تر! موجودی ب اسم انسان در حال تماشا
و در فکری فرو که چطور از طبیعت درس گرفت ..
چرا و چطور و چه زمان مُرد.. 
چرا و چطور و چه زمان از سر بگیری ؟!
از اختیار

ادامه مطلب  

خاطرات پاییز  

به این میرانندگی نارنجي قسمـ
مرگ زیباست !
سرما سرخوشت میکند
و رنگ رفته ها زیباست ..
پی نوشت: باغ آرامش خاص خودش را دارد.. که دریا ندارد.. که آسمان ندارد..
گل ها بدون چیده شدن سر شاخه ها خشک شدن :)! 
از برگ های نارنجي بهار انگور مشکی رشد میکنه
درخت برهنه انار و انار های ترک خورده !
پیِ پی نوشت: و از همه جالب تر! موجودی ب اسم انسان در حال تماشا
و در فکری فرو که چطور از طبیعت درس گرفت ..
چرا و چطور و چه زمان مُرد.. 
چرا و چطور و چه زمان از سر بگیری ؟!
از اختیار

ادامه مطلب  

خاطرات پاییز  

به این میرانندگی نارنجي قسمـ
مرگ زیباست !
سرما سرخوشت میکند
و رنگ رفته ها زیباست ..
پی نوشت: باغ آرامش خاص خودش را دارد.. که دریا ندارد.. که آسمان ندارد..
گل ها بدون چیده شدن سر شاخه ها خشک شدن :)! 
از برگ های نارنجي بهار انگور مشکی رشد میکنه
درخت برهنه انار و انار های ترک خورده !
پیِ پی نوشت: و از همه جالب تر! موجودی ب اسم انسان در حال تماشا
و در فکری فرو که چطور از طبیعت درس گرفت ..
چرا و چطور و چه زمان مُرد.. 
چرا و چطور و چه زمان از سر بگیری ؟!
از اختیار

ادامه مطلب  

خاطرات پاییز  

به این میرانندگی نارنجي قسمـ
مرگ زیباست !
سرما سرخوشت میکند
و رنگ رفته ها زیباست ..
پی نوشت: باغ آرامش خاص خودش را دارد.. که دریا ندارد.. که آسمان ندارد..
گل ها بدون چیده شدن سر شاخه ها خشک شدن :)! 
از برگ های نارنجي بهار انگور مشکی رشد میکنه
درخت برهنه انار و انار های ترک خورده !
پیِ پی نوشت: و از همه جالب تر! موجودی ب اسم انسان در حال تماشا
و در فکری فرو که چطور از طبیعت درس گرفت ..
چرا و چطور و چه زمان مُرد.. 
چرا و چطور و چه زمان از سر بگیری ؟!
از اختیار

ادامه مطلب  

خاطرات پاییز  

به این میرانندگی نارنجي قسمـ
مرگ زیباست !
سرما سرخوشت میکند
و رنگ رفته ها زیباست ..
پی نوشت: باغ آرامش خاص خودش را دارد.. که دریا ندارد.. که آسمان ندارد..
گل ها بدون چیده شدن سر شاخه ها خشک شدن :)! 
از برگ های نارنجي بهار انگور مشکی رشد میکنه
درخت برهنه انار و انار های ترک خورده !
پیِ پی نوشت: و از همه جالب تر! موجودی ب اسم انسان در حال تماشا
و در فکری فرو که چطور از طبیعت درس گرفت ..
چرا و چطور و چه زمان مُرد.. 
چرا و چطور و چه زمان از سر بگیری ؟!
از اختیار

ادامه مطلب  

خاطرات پاییز  

به این میرانندگی نارنجي قسمـ
مرگ زیباست !
سرما سرخوشت میکند
و رنگ رفته ها زیباست ..
پی نوشت: باغ آرامش خاص خودش را دارد.. که دریا ندارد.. که آسمان ندارد..
گل ها بدون چیده شدن سر شاخه ها خشک شدن :)! 
از برگ های نارنجي بهار انگور مشکی رشد میکنه
درخت برهنه انار و انار های ترک خورده !
پیِ پی نوشت: و از همه جالب تر! موجودی ب اسم انسان در حال تماشا
و در فکری فرو که چطور از طبیعت درس گرفت ..
چرا و چطور و چه زمان مُرد.. 
چرا و چطور و چه زمان از سر بگیری ؟!
از اختیار

ادامه مطلب  

خاطرات پاییز  

به این میرانندگی نارنجي قسمـ
مرگ زیباست !
سرما سرخوشت میکند
و رنگ رفته ها زیباست ..
پی نوشت: باغ آرامش خاص خودش را دارد.. که دریا ندارد.. که آسمان ندارد..
گل ها بدون چیده شدن سر شاخه ها خشک شدن :)! 
از برگ های نارنجي بهار انگور مشکی رشد میکنه
درخت برهنه انار و انار های ترک خورده !
پیِ پی نوشت: و از همه جالب تر! موجودی ب اسم انسان در حال تماشا
و در فکری فرو که چطور از طبیعت درس گرفت ..
چرا و چطور و چه زمان مُرد.. 
چرا و چطور و چه زمان از سر بگیری ؟!
از اختیار

ادامه مطلب  

حسود هرگز نیاسود  

باورم نمیشه ی آدم چقدر میتونه حسود باشه!!!
یکی از هم کلاسی هام برگشته میگه اونا (باقی بچه ها) کلا همش تفریح بودن عکساش تو اينستا هست
فلان موزه و کاخ و پارک چیتگرو فلان و فلان...
خنگ یادش نبود اون من بودم ک رفته بودم چیتگر و نشست کلی پشت همه صفحه گذاشتن و منم گذاشتم نفهمه ک اون من بودم رفتم پارک و غیبتاشو جلو رو خودم بگه
......
آقا من ی بار رفتم پارک چیتگر عکس گذاشتم تو اينستا این شده سوژه اونا که چقدر خوشی میکنم و اونا دارن از صبح تا شب درس میخونن
خبر ن

ادامه مطلب  

حسود هرگز نیاسود  

باورم نمیشه ی آدم چقدر میتونه حسود باشه!!!
یکی از هم کلاسی هام برگشته میگه اونا (باقی بچه ها) کلا همش تفریح بودن عکساش تو اينستا هست
فلان موزه و کاخ و پارک چیتگرو فلان و فلان...
خنگ یادش نبود اون من بودم ک رفته بودم چیتگر و نشست کلی پشت همه صفحه گذاشتن و منم گذاشتم نفهمه ک اون من بودم رفتم پارک و غیبتاشو جلو رو خودم بگه
......
آقا من ی بار رفتم پارک چیتگر عکس گذاشتم تو اينستا این شده سوژه اونا که چقدر خوشی میکنم و اونا دارن از صبح تا شب درس میخونن
خبر ن

ادامه مطلب  

شین ۸۲  

مثلا نت گوشیمو دیگه روشن نکنم . تلگرام و اينستا و وبلاگ و... رو چک نکنم.دل بکنم از همه ی آدم هایی که زندگیشون بدون من میگذره و خوبم میگذره. سرم گرم باشه با کتابام ، با درسم با کارم، با قدم زدن های تک نفره ، با آدم هایی که نزدیکم زندگی میکنند.نیازی نباشه خوشی هامو share کنم ، تنهایی غرق لحظه هام بشم و ازشون لذت ببرم.هووم؟ شین مینویسد

ادامه مطلب  

صدمه  

«افسوس که بدین حال افتاده ام.باید به تربت بازگردم*»
از رگ ها.از رگ ها چیزی بیرون می آمد.نه گازو نه مایع.چیزی بینابین که کم شباهت به خنک کننده های پیاده رو ها نیست.نارنجي.نارنجي پررنگی که شاید رگه هایی قرمز در آن پیدا شود.سپس،چیزی در سینه.یک کره ی چرخان.کمی شبیه به توپ بولینگ.سنگینتر و سوزان تر.مثل یخی که از سرما،از هر آتشی سوزان تر است.چرخ در سینه.چرخ در سینه و بعد چیزی در رگ ها.بالا می آید تا مری.تا حلق.نه گازو نه مایع.نمیشود تف اش کرد.نمیشود بیرو

ادامه مطلب  

نقاشی ساختمان -تاثیر رنگها در درمان بیماریها  

 
نقاشی ساختمان -تاثیر رنگها در درمان بیماریها
همیشه در نقاشی ساختمان انتخاب چه رنگی برای درو دیوار های خانه از هیجان انگیزترین بخشهای رنگ آمیزی ساختمان محسوب می شود .
با توجه به خاصیت درمانی رنگها و با آگاهی از این خواص می توانیم انتخابهای بهتری داشته باشیم. اگر شما هم علاقمند به این موضوع هستید می توانید این مقاله را دنبال کنید:
قرمز گرم و هیجان انگیز است هرگاه احساس كم خونی یا بی حالی می كنید یا هر زمانی كه حس می كنید سرد و رنگ پریده هستی

ادامه مطلب  

قطع موقت  

دیدین تلگرام و اينستا قطع موقت شدن؟ من که خوشحالم. بهتر اصا. به قول آقاگل قطع شه بریم پی زندگیمون :) خلاصه دیشب که بهم خبر رسید ۱۲شب قراره تلگرام فیلتر بشه به بچه‌ها گفتم و یهو یادم افتاد این اپلیکیشن نباشه خیلی چیزا نیست. خندیدم گفتم بچه‌ها بشینید از چت‌اتون اسکرین‌شات بگیرید. باورشون نمی‌شد. خودم نشستم به اسکرین گرفتن ولی دیدم اوووووه خیلی زیاده. پیش خودم گفتم اون همه پُست که رفت رو هوا. اینام روش.   اما الان پشیمونم. خدا کنه یه کم وصل بشه

ادامه مطلب  

يوبس...  

ظهر كلیدر را خونده بودم و به این فكر میكردم شب از دلشوره و نگرانیم براى گل محمد بنویسم كه با برادراش به رد خان نائب رفته بودند و از  همپاى ستار ترسیدنم،ترس از برنگشتن گل محمد. بیشتر از گل محمد حتى براى بیگ محمد كه عاشق شده و گریه كرده بود نگران بودم... داشتم به همینا فكر مى كردم كه آرام پیام داد " دیدى پسركم برگشته"و من بى معطلى رفتم اينستا یا به قول بچه ها بى بى سى و دیدم آره درسته خود لعنتیش اومده...از ده روز پیش ن روزشمار داشت و میگفت سوپرایزتون

ادامه مطلب  

علوم تحقیقات  

سابق بر این از این که دخترا دنبال من بودند لذت می بردم ولی واقعا الآن ن به دخترا ن به پسرا دانشگاه هیچ حس خاصی ندارم از آمار دادن آمار در آوردن هاشون تا خاله زنک بازیا تا ...... واقعا حس جالبی ندارم خیلی سعی کردم این ترم تو چشم نباشم ماشین خفن نیاوردم دانشگاه کسی تو اينستا اکی نکردم با تقریبا هیچ دختر جدید آشنا اونجوری نشدم اکیپ تشکیل ندادم و..... ولی نشد 
 Fuck you

ادامه مطلب  

ای شیطون  

امروز وقتی رسیدم دانشگاه یادم اومد گوشیمو جا گذاشتم یعنی گوشیم بدون اون دو تا اینقدر بی مصرفه؟
رفتم تو کلاس طبق معلوم پرنده پر نمی‌زد
ولی بعدش که شکوفه و ملیحه اومدن دیدم سرشون تو گوشیه گفتم دیدین چی شد تلگرامو اينستا فیلتر شد
گفتن ما که تا قند شکن داریم غم نداریم
الان منم به این نتیجه رسیدم که قند شکن چیز بسیار مفیدیه
حالا منتظر کلاس بعدیم تا ملیحه بیاد و قند شکن رو برا منم نصب کنه
ولی مسوولان باید یادشون بمونه که مسبب افزایشش خودشونن

ادامه مطلب  

ای شیطون  

امروز وقتی رسیدم دانشگاه یادم اومد گوشیمو جا گذاشتم یعنی گوشیم بدون اون دو تا اینقدر بی مصرفه؟
رفتم تو کلاس طبق معلوم پرنده پر نمی‌زد
ولی بعدش که شکوفه و ملیحه اومدن دیدم سرشون تو گوشیه گفتم دیدین چی شد تلگرامو اينستا فیلتر شد
گفتن ما که تا قند شکن داریم غم نداریم
الان منم به این نتیجه رسیدم که قند شکن چیز بسیار مفیدیه
حالا منتظر کلاس بعدیم تا ملیحه بیاد و قند شکن رو برا منم نصب کنه
ولی مسوولان باید یادشون بمونه که مسبب افزایشش خودشونن

ادامه مطلب  

:D :دی  

 
 
 
 
 
سلام علیکم ....
 
 
بعد از مدتی اومدم سوک سوک کنم که دلتون برام تنگ نشه :دی
 
 
نوشابه هم اصن دوست ندارم , بعله اینجوریاست ...
 
 
یکی ب من بگه وبلاگ من چرا این شکلی شده بود؟؟؟؟؟
 
 
همش وب منو چشم میزنین ...
 
 
چند وختی خونه نبودم.اعتراف میکنم خودم که وبمو دیدم شک کردم وب خودم باشه ...
 
 
خلاصه وبمو درست کردم ...بی معرفت هم نیستم که بی خبر برم ...
 
 
خب چ خبرا؟؟؟احوالتون چطوره؟؟؟؟
 
 
ی چیزی دوستان !!! کیا تو اينستا هستن؟؟؟؟؟
 
 
اگه دوست داشتین ت

ادامه مطلب  

نازک نارنجی سینس ناینتین سیکستی ناین  

امروز ا حموم اومده بودم بیرون و داشتم برای خودم صبونه مبونه ی لاکچری درست میکردم. ا جزمین یاد گرفتم البته. یعنی جزمین بهم یاد داد که با واژنشعرترین چیزا میشه خوشمزه ترین چیزارو درست کرد. خدا خیرش بده توی روسیه. خلاصه حال ندارم حرف بزنم خعلی خسته م و فکرام انقدر پراکنده ست که مثلن ا سیبیلای رضاشاه میرسم به پشم بالای واژن کیشا گری. رفتیم قهوه خونه و دیدم ئه امیر کریمی ام هست. امیر کریمی ا اون دوستای گرمابه و گلستان دوران راهنمایی بود. یادمه یه سا

ادامه مطلب  

نازک نارنجی سینس ناینتین سیکستی ناین  

امروز ا حموم اومده بودم بیرون و داشتم برای خودم صبونه مبونه ی لاکچری درست میکردم. ا جزمین یاد گرفتم البته. یعنی جزمین بهم یاد داد که با واژنشعرترین چیزا میشه خوشمزه ترین چیزارو درست کرد. خدا خیرش بده توی روسیه. خلاصه حال ندارم حرف بزنم خعلی خسته م و فکرام انقدر پراکنده ست که مثلن ا سیبیلای رضاشاه میرسم به پشم بالای واژن کیشا گری. رفتیم قهوه خونه و دیدم ئه امیر کریمی ام هست. امیر کریمی ا اون دوستای گرمابه و گلستان دوران راهنمایی بود. یادمه یه سا

ادامه مطلب  

نازک نارنجی سینس ناینتین سیکستی ناین  

امروز ا حموم اومده بودم بیرون و داشتم برای خودم صبونه مبونه ی لاکچری درست میکردم. ا جزمین یاد گرفتم البته. یعنی جزمین بهم یاد داد که با واژنشعرترین چیزا میشه خوشمزه ترین چیزارو درست کرد. خدا خیرش بده توی روسیه. خلاصه حال ندارم حرف بزنم خعلی خسته م و فکرام انقدر پراکنده ست که مثلن ا سیبیلای رضاشاه میرسم به پشم بالای واژن کیشا گری. رفتیم قهوه خونه و دیدم ئه امیر کریمی ام هست. امیر کریمی ا اون دوستای گرمابه و گلستان دوران راهنمایی بود. یادمه یه سا

ادامه مطلب  

نازک نارنجی سینس ناینتین سیکستی ناین  

امروز ا حموم اومده بودم بیرون و داشتم برای خودم صبونه مبونه ی لاکچری درست میکردم. ا جزمین یاد گرفتم البته. یعنی جزمین بهم یاد داد که با واژنشعرترین چیزا میشه خوشمزه ترین چیزارو درست کرد. خدا خیرش بده توی روسیه. خلاصه حال ندارم حرف بزنم خعلی خسته م و فکرام انقدر پراکنده ست که مثلن ا سیبیلای رضاشاه میرسم به پشم بالای واژن کیشا گری. رفتیم قهوه خونه و دیدم ئه امیر کریمی ام هست. امیر کریمی ا اون دوستای گرمابه و گلستان دوران راهنمایی بود. یادمه یه سا

ادامه مطلب  

نازک نارنجی سینس ناینتین سیکستی ناین  

امروز ا حموم اومده بودم بیرون و داشتم برای خودم صبونه مبونه ی لاکچری درست میکردم. ا جزمین یاد گرفتم البته. یعنی جزمین بهم یاد داد که با واژنشعرترین چیزا میشه خوشمزه ترین چیزارو درست کرد. خدا خیرش بده توی روسیه. خلاصه حال ندارم حرف بزنم خعلی خسته م و فکرام انقدر پراکنده ست که مثلن ا سیبیلای رضاشاه میرسم به پشم بالای واژن کیشا گری. رفتیم قهوه خونه و دیدم ئه امیر کریمی ام هست. امیر کریمی ا اون دوستای گرمابه و گلستان دوران راهنمایی بود. یادمه یه سا

ادامه مطلب  

نازک نارنجی سینس ناینتین سیکستی ناین  

امروز ا حموم اومده بودم بیرون و داشتم برای خودم صبونه مبونه ی لاکچری درست میکردم. ا جزمین یاد گرفتم البته. یعنی جزمین بهم یاد داد که با واژنشعرترین چیزا میشه خوشمزه ترین چیزارو درست کرد. خدا خیرش بده توی روسیه. خلاصه حال ندارم حرف بزنم خعلی خسته م و فکرام انقدر پراکنده ست که مثلن ا سیبیلای رضاشاه میرسم به پشم بالای واژن کیشا گری. رفتیم قهوه خونه و دیدم ئه امیر کریمی ام هست. امیر کریمی ا اون دوستای گرمابه و گلستان دوران راهنمایی بود. یادمه یه سا

ادامه مطلب  

نازک نارنجی سینس ناینتین سیکستی ناین  

امروز ا حموم اومده بودم بیرون و داشتم برای خودم صبونه مبونه ی لاکچری درست میکردم. ا جزمین یاد گرفتم البته. یعنی جزمین بهم یاد داد که با واژنشعرترین چیزا میشه خوشمزه ترین چیزارو درست کرد. خدا خیرش بده توی روسیه. خلاصه حال ندارم حرف بزنم خعلی خسته م و فکرام انقدر پراکنده ست که مثلن ا سیبیلای رضاشاه میرسم به پشم بالای واژن کیشا گری. رفتیم قهوه خونه و دیدم ئه امیر کریمی ام هست. امیر کریمی ا اون دوستای گرمابه و گلستان دوران راهنمایی بود. یادمه یه سا

ادامه مطلب  

نازک نارنجی سینس ناینتین سیکستی ناین  

امروز ا حموم اومده بودم بیرون و داشتم برای خودم صبونه مبونه ی لاکچری درست میکردم. ا جزمین یاد گرفتم البته. یعنی جزمین بهم یاد داد که با واژنشعرترین چیزا میشه خوشمزه ترین چیزارو درست کرد. خدا خیرش بده توی روسیه. خلاصه حال ندارم حرف بزنم خعلی خسته م و فکرام انقدر پراکنده ست که مثلن ا سیبیلای رضاشاه میرسم به پشم بالای واژن کیشا گری. رفتیم قهوه خونه و دیدم ئه امیر کریمی ام هست. امیر کریمی ا اون دوستای گرمابه و گلستان دوران راهنمایی بود. یادمه یه سا

ادامه مطلب  

 

خیلی گشتم ((:
فکر کنم 20 تا قالب عوض کردم تا اینو انتخاب کردم (:
من عاشق رنگای لطیف مثل بنفش کمرنگ یا صورتی کمرنگ با پس زمینه ی گل های ریز یا رنگ های جیغغغغغ مثل نارنجي با پس زمینه ی ساده ام (:
عکس بک گراند لپتاپم هم یه چیز تو همین مایه هاست (:
هر چند دوست داشتم بنفشش یکم پُر رنگـــ تر باشه ولی همینم خوبه (:
از قبلی خسته شده بودم (:
کلاً حس میکنم خودم لباسمو عوض میکنم وقتی قالبم عوض میشه ((((:

ادامه مطلب  

خاله ریزه  

 
 
مدتها بود مهمونی نرفته بودم، شاید ۴سال.
اتفاقی دوشب پشت هم مهمونی رفتم.
جدا از همه چیزهای معمول که اتفاق میفته، 
داستان شماره گرفتن دوستان هست؛ 
که بنده خب مسلما معذور هستم.
اما امشب داستانش جالب بود.
با پسرک ها مدام رقصیدیم، بعد خب اینام بچه طور....
گفت تلگرام، اينستا چیزی نمیدی؟
گفتم برو بچه جون کوچیکتر از منی از لحاظ سنی منظورمه.... چندسالته؟
گفت برو بابا.... چندی مگه؟ ۷۶ هستی دیگه، گفتم آره! تو چندی؟ گفت ۷۳
گفتم یه دهه کم حساب کردی، رقص خوب

ادامه مطلب  

با بغض گفت: قول میدم رو سرتون دیگه آب نریزم...!!  

..با #بغض گفت: قول میدم دیگه رو سرتون #آب نریزم!...دبستان که میرفتم ، در راهِ بَرگَشت به خونه تنها تَفریحِمون ، زَدَنِ زنگِ خونه ها بود و در رفتن اون موقع ها هم این آیفون تصویری نبود زنگا گوش خراش بود و اعصاب خرد کن بعدا بلبلی و پیانویی مد شد تو کوچه یکی در میون زنگ میزدیم به سبکِ چرچیلی ، تا گیر نیفتیم جالبه هیشکی به ما اهمیت نمیداد ، دیگه اهالیِ محل میدونستن با تعطیل شدنِ مدرسه عنقَریب زنگِ خونهُ اونا هم بِصدا در میاد.فقط پیرِ زنی تنها بود که کِ

ادامه مطلب  

وب  

امتحان وب رو امروز دادیم.خوب بود امتحانش. ایشاا... که هممون موفق شیم.
توضیحی زیاد داده بود و این خیلی خوب بود :)
من کلا جلسه اولی که وب داشتیم استاد گفت میخوام درس بدم پیش خودم گفتم بذار برسی بعد درس بده و به این دلیل گوش نکردم به درس. بعد دیگه همینجور تا آخر ترم گوش نکردم اصلا
فیلماشم ندیدم و فقط از رو جزوه های بقیهخوندم.حالا ایشاا... که موفق بشیم همونجور که گفتم. :)
در ضمن امروز اومدم خونه خیلی سردم بود دیدم کرسی گذاشتن مامان اینا.
میخواست سورپرای

ادامه مطلب  

شرح احوالات  

دقیقا روز های حساس و امتحانی همه سرگرمی ها و فیلم ها به سمت من سرازیر میشن :اتایتانیک رو تازه دیدم خیلی خوب بود این جک لعنتی هم خیلی باحال بود :) اندکی شادم کرد :)
باید اتود پوستر هامو ببرم نشون بدم به استاد ولی حال ندارم این هفته هیچ کدوم از کلاسا رو نرفتم :ا آرزومه یه ده روز به من مرخصی بدن برم این فیلما رو تموم کنم خیالم راحت شه :ا
تلگرام و اينستا مسدوده و چه باور کنید و چه باور نکنید من ف.ش ندارم :ا 
واسه اون کُرسی دست سازم یه لامپ از نا کجا آباد

ادامه مطلب  

سییییییییب:)  

وسط کلاس شیمی خودکارهای جامدادی اش را تق و توق بالا و پایین میکرد و آرام در گوش همه میگفت
"گیلاس هایم کو؟"
معلم شیمی قد کوتاه و بداخلاق است.اصلا نمیفهمید چرا آدم های قد کوتاه انقدر بداخلاق میشوند.
اما بی اعتنا به معلم دائم میگفت"گیلاس هایم کو؟"
مگر الان فصل گیلاس است اصلا؟این دختر دیوانه است!
سر آخر از جامدادی اش یک مدادفشاری با طرح گیلاس های سرخ آورد بیرون.
چشم هایش برق میزد دخترک نارنجي:)
 
+امروز روز جهانی لبخنده:)
میشه شما هم بخندین؟

ادامه مطلب  

یلدا...  

شب یلدا هم اومد و رفت.ماکه میزبان بودیم و مشغول پذیرایی و غیره ذلک.بنظرم کیفیت خاصی نداشت برای من. من دنبال نام و نشون های از قبل تعیین شده برای روزا نیستم. من دوس دارم روزا توی زندگی خودم معنی داشته باشن مثلا روز تولدم هیچ مناسب تقویمی نداره ولی بنظر من بزرگترین و عزیز ترین و بهترین روز دنیاس.روز تولدم .روز تولدش که هرسال به دلخوری گذشته متاسفانه.روزایی که فقط تو زندگی من معنی دارن .مثلا یه روز نامعلوم از اول پلییز که آشنا شدیم مثلا 28 بهمن روز.

ادامه مطلب  

ورود به تلگرام و اینستا  

با عرض سلام به همراهان گرامی
جدیدترین فیلتر شکن جهت ورود به تلگرام و اينستا تقدیم به شما
امیدوارم که کانال داستان زندگی را فراموش نکنید
کانال داستان زندگیhttps://t.me/lifestory4
جدیدترین فیلترشکن های امن
با توجه به موقعیت حاد و امکان وقوع هر حادثه ای، لازم است فیلترشکن های امن برای مردم منتشر شوند تا در روند اطلاع رسانی و دریافت اخبار سانسور نشده توسط مردم، وقفه ای حاصل نشود.
جدیدترین نسخه فیلترشکن سایفون - برای رایانه (ویندوز)https://psiphon3.com/psiphon3.exe
جدی

ادامه مطلب  

....  

لیست مخاطبینت رو میگردی...هزارنفر توش هستن و دلت نمیخواد باهیچ کس حرف بزنی...
ده تا کانال داری و کلی پیام نخونده که حوصله خوندن هیچ کدومشون رو نداری
میری اينستا و اونجا هم اوضاع همینه...همه جا همینه
کلی حرف و تو حوصله هیچ کدوم رو نداری
حست شبیه آدمیه که تو وسط شلوغی و جیغ و داد یه عروسی میخواد بشینه گریه کنه
یه بغض داری تو گلوت که شده شبیه یه بمب ساعتی
ازم میپرسه جایی کار میکنی...میگم نه......ولی تو دلم میگم آره کار میکنم ولی اش متنفرم....کاریه هرروز ب

ادامه مطلب  

بار دیگر  

اولین بار که ایده‌ی سطرانه به ذهنم رسید نوشتن برایم صرفا یک وسیله بود، دنبال راهی بودم برای دیده شدن. برای جا باز کردن در عالم بی‌انتهای مجازآباد. و البته، برای دوست پیدا کردن.
تقریبا به همه‌ی اهدافم رسیدم. بی کم و کاست. حتی زیادی هم رسیدم! آن‌قدر که کمی بعد از تولد یک‌سالگی سطرانه مجبور شدم بر خلاف میلم برای همیشه این درگاه را ببندم. زمانی که این اتفاق افتاد من به اندازه‌ی هزار سال از آن دختر بی‌تجربه‌ی سر در گریبان ابتدای راه دور شده بود

ادامه مطلب  

خصوصیات افراد باهوش  

طبق اطلاعاتی که بنده از پیج های فکت اينستا گرفتم، افراد باهوش دوست دارند شب ها بیدار بمانند
دوستان زیادی ندارند 
فحش میدهند 
جقی هم هستند
همشونم مثل گاو سرشون توی گوشی شونه 
فکر میکنند خیلی هم باهوشن با این سبک زندگی کردنشون
پیج های فکت حرف بیخود زیاد میزنند دل خودتون رو خوش نکنید 
بزرگان و دانشمندان تاریخ اگر جایی رسیدند دلیلش سخت کوشی شون بوده
والا اصلا همه نابغه، وقتی کل زندگی رو از صفحه ی یک گوشی زندگی کردند
وقتی امروزشون با فرداشون یک

ادامه مطلب  

خصوصیات افراد باهوش  

طبق اطلاعاتی که بنده از پیج های فکت اينستا گرفتم، افراد باهوش دوست دارند شب ها بیدار بمانند
دوستان زیادی ندارند 
فحش میدهند 
جقی هم هستند
همشونم مثل گاو سرشون توی گوشی شونه 
فکر میکنند خیلی هم باهوشن با این سبک زندگی کردنشون
پیج های فکت حرف بیخود زیاد میزنند دل خودتون رو خوش نکنید 
بزرگان و دانشمندان تاریخ اگر جایی رسیدند دلیلش سخت کوشی شون بوده
والا اصلا همه نابغه، وقتی کل زندگی رو از صفحه ی یک گوشی زندگی کردند
وقتی امروزشون با فرداشون یک

ادامه مطلب  

The Prestige (2006)  

Director: Christopher NolanIMDB : 8.5cast : Christian Bale , Hugh Jackman ,  Scarlett Johansson ,  Michael Caine ,.....
 دنیای شعبده و راز و رقابت.از اسم کارگردان و امتیاز فیلم همه چیز گویاست.روایت غیر خطی فیلم استادانه ست و  همه چیز تو فیلم به طرز غافلگیرکننده ای سر جای خودشه!سعی کنین چیزی رو حدس نزنین،متاسفانه از اواسط فیلم متوجه جریان شدم و اون شوک نهایی نولان که تو اکثر فیلماش هست اونطوری که باید منو به وجد نیاورد :)+کاتر :بعد می‌خواید بفهمید راز کار چیه. ولی نخواهید فهمید. چون
درست نگاه ن

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1